Tyrelifeovi Uvjeti sudjelovanja za krajnje kupce

 1. Kupite najmanje dvije PIRELLIgume za osobni automobil ili sportsko terensko vozilo(SUV)veličine 16“ili veće od lokalnogPIRELLIpartnera u Hrvatskoj koji sudjeluje u programu.
 2. Kako biste koristili uslugeTYRELIFE™, morate biti registrirani. Registraciju je potrebno izvršiti u roku od jednog mjeseca od dana kupovine guma. Prijavite se putem interneta na www.tyrelife.hri dobit ćete kopiju potvrde o kupnji spremnu za učitavanje. Molimo pažljivo čuvajte izvornik potvrde o kupnji. U obzir će se uzeti samo prijave, koje su u cijelosti ispunjene.
 3. PIRELLI GesmbH pruža usluge TYRELIFE™isključivo za gume, koje su montiranena vozilaikoja su registrirana na fizičke osobe.
 4. U prva 24 mjeseca oddatuma kupnje u potpunosti će Vam se zamijeniti oštećena guma. Pravo nausluge TYRELIFE™ prestaje akodubina profila guma iznosi manje od četiri milimetra te se radi o popravljivoj šteti. Sveobuhvatnu zamjenu guma dobivate kod oštećenja, koja su prouzročena rubnicima, rezovima i bušenjem stranih tijela (čavla, krhotina itd.) kao i požarom. PIRELLI GesmbH odobrava zamjenu guma u slučaju takvih oštećenja jednom u roku od prva 24 mjeseca od datuma kupnje za najviše dvije gume. Kod oštećenja guma uslijed požara, PIRELLI GesmbH će jednom zamijeniti najviše četiri gume. Zamjena u slučaju postojanja namjere, krajnje nepažnje ili vandalizma je isključena. Teret dokazivanja za sve činjenice i uvjete za povrat je na podnositelju zahtjevaza ostvarivanje prava; kod oštećenja guma uslijed požara podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava u svakom slučaju mora predočitipotvrdu svogosiguravatelja ili radionice za motorna vozila s poslovnim nastanom uHrvatskoj.
 5. Zamjena guma vrši se isključivo kod PIRELLIJpartnera koji sudjeluje u programu, kod kojeg je dotična guma prvotno kupljena te nakon predočenja potvrdeTYRELIFE™.
 6. Isključivo PIRELLIpartneri koji sudjeluju u programu pružaju usluge TYRELIFE™. Trenutačni popis svih distributera koji sudjeluju u programu možete pronaći na internetu na https://www.pirelli.com/tyres/hr-hr/car/promotions/tyrelife. Informacije o tometakođer možete dobiti telefonskim putem na broj +43 1 250820.
 7. Svojom prijavom za TYRELIFE™ istovremeno besplatno i automatski postajete član kluba P ZERO™.
 8. U okviru prijave za TYRELIFE™ obrađuju se Vaši osobni podaci (ime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte) u svrhu sudjelovanja u programimavjernosti kupaca, promocijama i/ili nagradnimigrama.
 9. Djelatnici tvrtke PIRELLI i njihovi članovi obitelji isključeni su iz sudjelovanja.
 10. PIRELLI GesmbH pridržava pravo u svakom trenutku jednostrano ponovno organiziratiakcijuTYRELIFE™; to, međutim, ne utječe na pravo na postojeće uslugeTYRELIFE™, koje su kupci već stekli kupnjom u smislu točke 1. ovih Uvjeta sudjelovanja.
 11. Ako dijelovi ovih Uvjeta postanu nevažeći, to neće utjecati na valjanost ostalihuvjeta.
 12. Pravna zaštitaje isključenado maksimuma dopuštenog zakonom.

Preuzimanje u PDF formatu