Tyrelifeovi Uvjeti sudjelovanja za krajnje kupce

 1. Kupite najmanje dvije PIRELLI gume za osobni automobil ili sportsko terensko vozilo (SUV) veličine 16“ ili veće od lokalnog PIRELLI partnera u Hrvatskoj koji sudjeluje u programu.

 2. Kako biste koristili uslugeTYRELIFE™, morate biti registrirani. Registraciju je potrebno izvršiti u roku od jednog mjeseca od dana kupovine guma. Prijavite se putem interneta na www.tyrelife.hr i dobit ćete kopiju potvrde o kupnji spremnu za učitavanje. Molimo pažljivo čuvajte izvornik potvrde o kupnji. U obzir će se uzeti samo prijave, koje su u cijelosti ispunjene.

 3. PIRELLI GesmbH pruža usluge TYRELIFE™ isključivo za gume, koje su montirane na vozila i koja su registrirana na fizičke osobe.

 4. U prva 24 mjeseca od datuma kupnje u potpunosti će Vam se zamijeniti oštećena guma. Pravo na usluge TYRELIFE™ prestaje ako dubina profila guma iznosi manje od četiri milimetra te se radi o popravljivoj šteti. Sveobuhvatnu zamjenu guma dobivate kod oštećenja, koja su prouzročena rubnicima, rezovima i bušenjem stranih tijela (čavla, krhotina itd.) kao i požarom. PIRELLI GesmbH odobrava zamjenu guma u slučaju takvih oštećenja jednom u roku od prva 24 mjeseca od datuma kupnje za najviše dvije gume. Kod oštećenja guma uslijed požara, PIRELLI GesmbH će jednom zamijeniti najviše četiri gume. Zamjena u slučaju postojanja namjere, krajnje nepažnje ili vandalizma je isključena. Teret dokazivanja za sve činjenice i uvjete za povrat je na podnositelju zahtjeva za ostvarivanje prava; kod oštećenja guma uslijed požara podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava u svakom slučaju mora predočiti potvrdu svog osiguravatelja ili radionice za motorna vozila s poslovnim nastanom u Hrvatskoj.

 5. Zamjena guma vrši se isključivo kod PIRELLI partnera koji sudjeluje u programu, kod kojeg je dotična guma prvotno kupljena te nakon predočenja potvrdeTYRELIFE™.

 6. Isključivo PIRELLI partneri koji sudjeluju u programu pružaju usluge TYRELIFE™. Trenutačni popis svih distributera koji sudjeluju u programu možete pronaći na internetu na https://www.pirelli.com/tyres/hr-hr/car/promotions/tyrelife. Informacije o tome također možete dobiti telefonskim putem na broj +43 1 250820.

 7. Svojom prijavom za TYRELIFE™ istovremeno besplatno i automatski postajete član kluba P ZERO™.

 8. U okviru prijave za TYRELIFE™ obrađuju se Vaši osobni podaci (ime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte) u svrhu sudjelovanja u programima vjernosti kupaca, promocijama i/ili nagradnimigrama.

 9. Djelatnici tvrtke PIRELLI i njihovi članovi obitelji isključeni su iz sudjelovanja.

 10. PIRELLI GesmbH pridržava pravo u svakom trenutku jednostrano ponovno organiziratiakcijuTYRELIFE™; to, međutim, ne utječe na pravo na postojeće uslugeTYRELIFE™, koje su kupci već stekli kupnjom u smislu točke 1. ovih Uvjeta sudjelovanja.

 11. Ako dijelovi ovih Uvjeta postanu nevažeći, to neće utjecati na valjanost ostalih uvjeta.

 12. Pravna zaštitaje isključena do maksimuma dopuštenog zakonom.