Tyrelifeovi Uvjeti sudjelovanja za krajnje kupce

 1. Kupite najmanje dvije PIRELLIJEVE gume za osobni automobil ili sportsko terensko vozilo promjera 406 mm ili veće od mjesnog PIRELLIJEVOG partnera u Hrvatskoj koji sudjeluje u programu.
 2. Kako biste koristili usluge TYRELIFE™, morate biti registrirani. Prijavite se putem interneta na www.tyrelife.at i dobit ćete kopiju potvrde o kupnji spremnu za učitavanje. Molimo pažljivo čuvajte izvornik potvrde o kupnji. U obzir će se uzeti samo prijave, koje su u cijelosti ispunjene.
 3. PIRELLI GesmbH pruža usluge TYRELIFE™ isključivo za gume, koje su montirane na vozila, koja su registrirana na fizičke osobe ili koja pripadaju komercijalnim voznim parkovima s najviše deset vozila.
 4. U prva 24 mjeseca od datuma kupnje u potpunosti će Vam se zamijeniti oštećena guma. Pravo na usluge TYRELIFE™ prestaje ako dubina profila guma iznosi manje od četiri milimetra te se radi o popravljivoj šteti. Sveobuhvatnu zamjenu guma dobivate kod oštećenja, koja su prouzročena rubnicima, rezovima i bušenjem stranih tijela (čavla, krhotina itd.) kao i požarom. PIRELLI GesmbH odobrava zamjenu guma u slučaju takvih oštećenja jednom u roku od prva 24 mjeseca od datuma kupnje za najviše dvije gume. Kod oštećenja guma uslijed požara, PIRELLI GesmbH će jednom zamijeniti najviše četiri gume. Zamjena u slučaju postojanja namjere, krajnje nepažnje ili vandalizma je isključena. Teret dokazivanja za sve činjenice i uvjete za povrat je na podnositelju zahtjeva za ostvarivanje prava; kod oštećenja guma uslijed požara podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava u svakom slučaju mora predočiti potvrdu svog osiguravatelja ili radionice za motorna vozila s poslovnim nastanom u Hrvatskoj.
 5. U slučaju štete, PIRELLI GesmbH snosi troškove montaže i balansiranja guma kod PIRELLIJEVOG partnera koji sudjeluje u programu u visini od najviše 15 eura uključujući PDV po oštećenoj gumi.
 6. Zamjena guma vrši se isključivo kod PIRELLIJEVOG partnera koji sudjeluje u programu, kod kojeg je dotična guma prvotno kupljena te nakon predočenja potvrde TYRELIFE™.
 7. Isključivo PIRELLIJEVI partneri koji sudjeluju u programu pružaju usluge TYRELIFE™. Trenutačni popis svih distributera koji sudjeluju u programu možete pronaći na internetu na www.pirelli.at/tyrelife. Informacije o tome također možete dobiti telefonskim putem na broj +43 1 250820.
 8. Svojom prijavom za TYRELIFE™ istovremeno besplatno i automatski postajete član kluba P ZERO™.
 9. U okviru prijave za TYRELIFE™ obrađuju se Vaši osobni podaci (ime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte) u svrhu sudjelovanja u programima vjernosti kupaca, promocijama i/ili nagradnim igrama.
 10. PIRELLIJEVI radnici i njihovi rođaci isključeni su iz sudjelovanja.
 11. PIRELLI GesmbH pridržava pravo u svakom trenutku jednostrano ponovno organizirati akciju TYRELIFE™; to, međutim, ne utječe na pravo na postojeće usluge TYRELIFE™, koje su kupci već stekli kupnjom u smislu točke 1. ovih Uvjeta sudjelovanja.
 12. Ako dijelovi ovih Uvjeta postanu nevažeći, to neće utjecati na valjanost ostalih uvjeta.
 13. Pravna zaštita je isključena.

Preuzimanje u PDF formatu